MISJA

Publiczne Przedszkole „PLANETA DZIECI” to placówka, której celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, ukierunkowany na jego możliwości oraz potrzeby, zgodne z zasadami: autonomii, autokreacji oraz ekologii i zdrowego żywienia.
Talent każdego przedszkolaka wspiera wykwalifikowana kadra, realizująca założenia pedagogiczne przy wykorzystaniu najnowszych środków dydaktycznych, dbająca o wszechstronny rozwój Maluchów oraz ucząca jak być dobrym i wartościowym człowiekiem

WIZJA

Dążymy do tego, aby Publiczne Przedszkole „PLANETA DZIECI” było zawsze miejscem przyjaznym, w którym najmłodsi mogą liczyć na wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Pragniemy tworzyć warunki do twórczego działania i rozwijać umiejętności dzieci w taki sposób, aby z łatwością sprostały wymaganiom stawianym przed nimi w szkole jak i dorosłym życiu.
To co nas wyróżnia to otwartość na Świat, bo dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Szanujemy prawo do wyrażania swoich emocji, odczuć i potrzeb, akceptując różnorodność i indywidualność każdego – szczególnie Małego, Człowieka

Adres

ul. Poleska 33a,
51-354 Wrocław

Telefon

798-71-71-79

Email

przedszkole@planeta-dzieci.pl