REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PLANETA DZIECI WE WROCŁAWIU

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji 2023/2024

  • Zarządzenie organu prowadzącego dot. rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 – pobierz
  • Terminy rekrutacji i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów – pobierz
  • Kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe – pobierz
  • Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji – pobierz

Informacje dotyczące rekrutacji oraz dostęp do SYSTEMU INFORMATYCZNEGO znajdują się pod adresem internetowym:

Rekrutacja do przedszkola – SYSTEM INFORMATYCZNY (rekrutacje.edu.wroclaw.pl)


Kontynuacja wychowania przedszkolnego 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu Planeta Dzieci nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają deklarację kontynuacji – pobierz


Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące rekrutacji – zapraszamy do kontaktu z przedszkolem – chętnie wyjaśnimy wszelkie kwestie związane z rekrutacją dziecka.